Välkommen till framtiden…

Evenstar betyder Aftonstjärnan som väglett människor genom århundraden. Historiens alla upptäckare, stigfinnare, handelsresande och sjöfarare har låtit stjärnan utgöra en trygg och pålitlig referens under olika äventyr.

Idag handlar resan inte så mycket om att ta sig från punkt A till punkt B. I dag utmanas hela vår omgivning av digitalisering, förändrade affärsmodeller, nya produkter och tjänster på en global marknad.